منوی سایت
پارافریز چیست؟
  • 1400-11-02
  • 2168

“Paraphrase” یک فعل است، که بمعنی دوباره نوشتن یک عبارت و یا جمله است. جمله ی پارافریز شده باید معنی جمله ی اول را داشته باشد اما با لغات و ساختار متفاوت. این به این معنی است که شما یک جمله یا موضوع را با حفظ ایده اصلی، به زبان خودتان از نو بنویسید، بدون اینکه ایده جدیدی به آن اضافه کنید و یا باتوجه به دانسته های قبلتان چیز جدیدی بنویسید بلکه تنها با تکیه بر متن بنویسید. با توجه به این مطلب نتیجه میگیریم که شما نباید هیچ ایده جدیدی از خودتان یا برداشت شخصی را در بازنویسی مطرح کنیند. اگر ایده جدیدی اضافه کنید یا مفهوم رو به یک شکلی عوض کنید،در این صورت شما نمره کافی را بدست نمی آورید چرا که از دید مصحح شمادرم درستی از مطالب نداشته اید.

دانشجویان و افرادی که به فراگیری زبان انگلیسی می پردازند و قصد شرکت در آمون IELTS را دارند نیز باید مهارت خود را در این بخش تقویت کنند زیرا که در آزمون IELTS عمده ترین امتیاز بخش نویسنندگی و یا ( writing ) مربوط با paraphrase می شود.

متد اول Paraphrasing: کلمات مترادف و هم معنی را جایگزین لغات جدید نمایید.

متد دوم Paraphrasing: ترتیب قرار گرفتن لغات در جمله را تغییر دهید.


مطالب مرتبط

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.