آیلتس کرج

تنها مرکز مجاز برگزاری آزمون رسمی آیلتس در استان البرز( آفسایت رسمی آیلتس تهران)

اساتید ما

Our mission

احسان بردابرد

فوق لیسانس
Our mission

خانم گیتی صبا دوست

دکتری زبان انگلیسی
Our mission

ابوالفضل رجبی

فوق لیسانس
Our mission

علی کشاورز زمانیان

فوق لیسانس

جدول زمانبندی آزمون اصلی آیلتس در کرج

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

وضعیت

محل آزمون روی نقشه

هزینه ثبت نام

 Academic 10-October-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
Academic 24-October-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
 General 24-October-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
Academic 12-November-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
 General 12-November-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
Academic 03-December-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
Academic 19-December-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
General 19-December-2020 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
Academic 23-January-2021 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب
General 23-January-2021 Register Karaj (map) 46,095,390 ريال علی الحساب

 

گالری تصاویر

جدول زمانبندی آزمون ماک در استان البرز

آزمون آزمایشیآکادمیک شماره 97   13 تیر 99  172.000 تومان پایان ثبت نام آزمون آزمایشیجنرالشماره 97   13 تیر 99  172.000 تومانپایان ثبت نام آزمون آزمایشیآکادمیک شماره 98    20 تیر 99  172.000 تومانپایان ثبت نام

نام آزمون

نوع آزمون

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

هزینه ثبت نام

وضعیت 

Online Writing Mock Test Academic(with comment)

 online  1  unlimited  70000تومان ثبت نام 

Online Writing Mock Test General(with comment)

 online  2  unlimited   70000تومان ثبت نام 
 

Online Writing Mock Test Academic(without comment)

 online 3  unlimited   50000تومان ثبت نام 

Online Writing Mock Test General(without comment)

online  4  unlimited    50000تومان ثبت نام 

Online Speaking Test(with comment)

 online 5  unlimited    70000تومان ثبت نام 

Online Speaking Test(without comment)

 online  6  unlimited   50000تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 110  11 مهر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 110  11 مهر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 111  18 مهر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 111  18 مهر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 112  25 مهر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 112  25 مهر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 113  02 آبان 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 113  02 آبان 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 114  09 آبان 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 114  09 آبان 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 115  16 آبان 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 115  16 آبان 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 116  23 آبان 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 116  23 آبان 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 117  30 آبان 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 117  30 آبان 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 118  07 آذر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 118  07 آذر 99 172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 119  14 آذر 99 172.000 تومان ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 119  14 آذر 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 120  21 آذر 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 120  21 آذر 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 121  28 آذر 99 172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 121  28 آذر 99 172.000 تومان ثبت نام 

 

زندگی در دستان شماست

مرکز آیلتس کرج با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در سیستم های آموزشی همواره پشتیبان شماست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی رهام می باشد. طراحی و اجرا: مروارید وب